手不釋卷-教育部國語辭典公眾授權網《成語典》資料

編號 407
成語 手不釋卷
注音 ㄕㄡˇ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄩㄢˋ (變) ㄕㄡˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄐㄩㄢˋ
漢語拼音 shǒu bù shì juàn(變)shǒu bú shì juàn
釋義 手裡總是拿著書卷。形容人勤奮好學。#語出三國魏.文帝《典論.自敘》。
典源 #三國魏.文帝《典論.自敘》(據《三國志.卷二.魏書.文帝紀》裴松之注引)1>余於他戲弄之事少所喜,唯彈棋略盡其巧,少為之賦。昔京師先工有馬合鄉侯、東方安世、張公子,常恨不得與彼數子者對。上2>雅好詩書文籍,雖在軍旅3>,手不釋卷,每每定省4>從容,常言人少好學則思專,長則善忘,長大而能勤學者,唯吾與袁伯業5>耳。余是以少誦詩、論,及長而備歷五經、四部,《史》、《漢》、諸子百家之言,靡不畢覽。〔注解〕(1)典故或見於晉.虞溥〈江表傳〉。(2)上:曹操(西元155∼220),字孟德,小字阿瞞,東漢沛國譙人。有雄才,多權詐,能文學。起兵擊黃巾,討董卓,漸次剪削諸雄,自為丞相,拜大將軍。後卒於洛陽,子丕篡漢。追諡武帝,廟號太祖。(3)軍旅:軍隊。(4)定省:子女早晚向父母請安問好的禮節。(5)袁伯業:袁遺,字伯業,東漢汝南南陽人,生卒年不詳。為袁紹從兄,好學,初為長安令,其後袁紹任為揚州刺史,為袁術所敗。〔參考資料〕晉.虞溥〈江表傳〉(據《三國志.卷五四.吳書.周瑜魯肅呂蒙傳.呂蒙》裴松之注引)初,權謂蒙及蔣欽曰:「卿今並當塗掌事,宜學問以自開益。」蒙曰:「在軍中常苦多務,恐不容復讀書。」權曰:「孤豈欲卿治經為博士邪?但當令涉獵見往事耳。卿言多務孰若孤,孤少時歷《詩》、《書》、《禮記》、《左傳》、《國語》,惟不讀《易》。至統事以來,省三史、諸家兵書,自以為大有所益。如卿二人,意性朗悟,學必得之,寧當不為乎?宜急讀《孫子》、《六韜》、《左傳》、《國語》及三史。孔子言『終日不食,終夜不寢以思,無益,不如學也』。光武當兵馬之務,手不釋卷。孟德亦自謂老而好學。卿何獨不自勉勖邪?」蒙始就學,篤志不倦,其所覽見,舊儒不勝。
典故說明 漢獻帝建安二十五年,曹操死後,曹丕繼位為魏王,不久即竄位而自立為帝。曹丕在政治的抱負和成就上雖遠不及曹操,但對於文學的重視,則不在其父之下,《典論.論文》所說:「文章經國之大業,不朽之盛事。」可見一斑。又曹丕寫過許多的詩歌、散文、辭賦,其中《典論.論文》更是開我國文學批評的先河。曹丕對於文學的愛好,實有家學淵源。父親曹操不但是一代梟雄,也是著名的詩人;弟弟曹植的文采則更是不在話下,後人譽為「才高八斗」。父子三人對建安文學的蓬勃,更是起著推波助瀾的作用。曹丕在《典論.自敘》一文裡記述了父親曹操勤於治學,即使身在軍隊之中,軍務繁忙之際,仍隨時拿著書本閱讀,以充實自己,並常跟曹丕說,一個人年輕的時候學習容易、思慮專一,但等到長大,就容易忘記所學。曹丕以父親的話自我勉勵,即使年長之後,仍舊不斷努力學習。後來《典論.自敘》原文的「手不釋卷」成為一句成語,用來形容人勤奮好學。
書證 01.《晉書.卷八二.孫盛列傳》:「盛篤學不倦,自少至老,手不釋卷。著《魏氏春秋》、《晉陽秋》,并造詩賦論難復數十篇。」02.《晉書.卷一二一.李雄載記》:「時海內大亂,而蜀獨無事,故歸之者相尋。雄乃興學校,置史官,聽覽之暇,手不釋卷。」03.《南史.卷三七.沈慶之列傳》:「攸之晚好讀書,手不釋卷。」04.《法苑珠林》卷二八:「栖遲荒險,不避狼虎。常讀華嚴,手不釋卷,遵修苦行,亡身為物。」05.宋.孫光憲《北夢瑣言》卷一四:「習吉好學,有筆述,雖馬上軍前,手不釋卷。」06.《喻世明言.卷二七.金玉奴棒打薄情郎》:「家貧未遇,夫妻二口,住於陋巷蓬門。每日買臣向山中砍柴,挑至市中,賣錢度日。性好讀書,手不釋卷。」07.《文明小史》第八回:「無奈這窮鄉僻壤,既無讀書之人,那裡來的書店?他本是手不釋卷的人,到了此時,甚覺無聊得很。」
用法說明 【語義說明】
形容人勤奮好學。
【使用類別】
用在「勤奮向學」的表述上。
【例  句】
01
讀書手不釋卷固然好,但適時的休息也是很重要。
02
他一生酷愛讀書,就是躺在病床上,仍舊手不釋卷。
03
無論在何處,他總是手不釋卷,難怪學問如此淵博。
04
他看小說時就會手不釋卷,但對教科書卻興趣缺缺。
05
媽媽下定決心要學好英語,整天手不釋卷地朗讀著課文。
06
他年輕的時候就非常喜歡讀書,到了這把年紀,還是每天手不釋卷。
07
在捷運車上,看到許多人都手不釋卷,自己卻整日好閒,心中不免感到非常慚愧。
08
自從爸爸買了一套兒童百科全書後,弟弟整日手不釋卷,還拿裡面的問題來考我們。
09
他很會利用時間,不管是走路還是坐車,幾乎都是手不釋卷,所以功課一直名列前茅。
 
近義 孜孜不倦,學而不厭
反義 一曝十寒,三天打魚,兩天曬網
辨識
參考語詞 手不輟卷,卷不輟手,手卷不釋